Wnioski radnej Wiesławy Mani w sprawie zajęcia się problemem ścieżki rowerowej przy ul. Leszczyńskiej w Mosinie oraz zabezpieczenia i właściwego umocowania płyty na studzience na tejże ścieżc

Wnioski radnej i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF
Druga udzielona odpowiedź.PDF