Wniosek radnej Wiesławy Mani w sprawie przycięcia krzewów przy ul. Leszczyńskiej w Mosinie przed skrzyżowaniem z ul. Jarzynową

Wniosek radnej i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF