Wniosek radnej Wiesławy Mani w sprawie wykonania zjazdów - obniżeń krawężników na ul. Strzeleckiej w Mosinie przy planowanej drodze łączącej przez most z ul. Konopnickiej

Wniosek radnej i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF