Wniosek radnej Wiesławy Mani w sprawie zagospodarowania terenów przeznaczonych na zieleń na ul. Krasickiego w Mosinie

Wniosek radnej i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF