Zapytanie radnego Jerzego Falbierskiego w sprawie określenia powodu naprawy kanalizacji w Baranówku

Zapytanie radnego i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Pierwsza udzielona odpowiedź.PDF
Druga udzielona odpowiedź.PDF