(455) Wniosek radnego Czesława Tomczaka w sprawie naprawy zniszczonych schodów na terenie targowiska.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf