Wnioski i zapytania radnego Jana Marciniaka w sprawie: chodników na ul. Topolowej i ul. Torowej, lokalizacji pojemnika na odzież przy Przedszkolu nr 3, ujednolicenia tablic z nazwami jednoste

Wnioski i zapytania radnego oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Dodatkowa informacja radnego i pismo przekazujące ją Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF