Wniosek radnego Tomasza Żaka w sprawie opracowania projektu dotyczącego przedłużenia sieci oświetleniowej wzdłuż ścieżki pomiędzy ul. Budzyńską a ul. Powstańców Wielkopolskich

Wniosek radnego i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF