Zapytanie radnego Tomasza Żaka w sprawie określenia powodu dymienia z komina położonego na terenie tzw. "Perkiewiczówki", przy ul. Fiedlera w Mosinie

Zapytanie radnego i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Prośba o przeprowadzenie wizji w terenie.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF