Zapytanie radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie szkoleń urzędników i burmistrza.

Zapytanie radnego i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF