Zapytania radnego Waldemara Wiązka w sprawie terminu rozpoczęcia i zakończenia odwodnienia i utwardzenia ul. Lipowej oraz Ludwikowskiej w Krosinku.

Zapytania radnego oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF