Wniosek radnego Waldemara Wiązka w sprawie budowy infrastruktury wodociągowej w Borkowicach i Bolesławcu oraz terminu budowy ul. Krosińskiej.

Wniosek radnego oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF