Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie poprawy bezpieczeństwa na ul. Śremskiej.

Wniosek radnego oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF