Zapytanie radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie wieży widokowej na Pożegowie.

Zapytanie radnego oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF