Zapytania radnego Waldemara Wiązka w sprawie spalarni na terenie miasta Mosina

Zapytania radnego i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF