Zapytania radnego Waldemara Wiązka w sprawie zatrudnienia pani Tokarskiej

Zapytania radnego i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF