Wniosek radnego Kordiana Kleibra w sprawie uporządkowania odcinka chodnika przy ul. Strzeleckiej 78 w Mosinie

Wniosek radnego i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF