Protokół z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Daszewice w dniu 20.06.2016 r.

Protokół.pdf