Uchwała Nr XXXV/318/16 w sprawie przekazania skargi z dnia 14 czerwca 2016 r. Wojewodzie Wielkopolskiemu (numer porządkowy: BR.1511.15.2016)

Uchwała Nr XXXV/318/16.pdf