Uchwała Nr XXXV/317/16 w sprawie przekazania skargi z dnia 14 czerwca 2016 r. Wojewodzie Wielkopolskiemu (numer porządkowy: BR.1511.14.2016 i BR.1510.30.2016)

Uchwała Nr XXXV/317/16.pdf