Uchwała Nr XXXV/315/16 w sprawie przekazania skargi z dnia 30 maja 2016 r. Wojewodzie Wielkopolskiemu (numer porządkowy: BR.1511.12.2016)

Uchwała Nr XXXV/315/16.pdf