Uchwała Nr XXXV/314/16 w sprawie przekazania skargi z dnia 30 maja 2016 r. Wojewodzie Wielkopolskiemu (numer porządkowy: BR.1511.11.2016)

Uchwała Nr XXXV/314/16.pdf