Wniosek radnego Tomasza Żaka w sprawie skutecznego odwodnienia zbiegu ulic: Konopnickiej - Orzeszkowej

Wniosek radnego i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF