Wniosek radnego Tomasza Żaka w sprawie wymiany słupów energetycznych na ul. Fiedlera w Mosinie

Wniosek radnego i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF
Druga udzielona odpowiedź.PDF