Uchwała Nr XXXV/301/16 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 31 marca 2016 r.

Uchwała Nr XXXV/301/16.pdf