Uchwała Nr XXXV/296/16 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Uchwała Nr XXXV/296/16.pdf