Wnioski radnego Jana Marciniaka w sprawie informowania radnych podczas sesji przez Burmistrza Gminy Mosina o zbyciu mienia komunalnego oraz w sprawie wystąpienia do PKP o zamontowanie ławek n

Wnioski radnego i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF