Uchwała Nr XXXV/289/16 zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/175/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie cen za usługi przewozowe gminnego transportu zbiorowego.

Uchwała Nr XXXV/289/16.pdf