Wniosek radnego Jacka Rogalki w sprawie likwidacji miejsc parkingowych strefy płatnej na wysokości Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie przy ul. Kościuszki

Wniosek radnego i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF