Wnioski radnego Jerzego Falbierskiego w sprawie systematycznego wypompowywania wody z ulicznych kałuż i systematycznego czyszczenia studni chłonnych na Osiedlu nr 3 w Mosinie

Wnioski radnego i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF