Wniosek radnego Kordiana Kleibra w sprawie usunięcia pojemnika na odzież używaną stojącego na skrzyżowaniu ul. Strzeleckiej i ul. Niemcewicza w Mosinie

Wniosek radnego i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF