Wniosek radnego Kordiana Kleibra w sprawie przestawienia znaku informującego o przejściu dla pieszych na ul. Strzeleckiej w Mosinie

Wniosek radnego i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF