Wniosek radnego Kordiana Kleibra w sprawie posprzątania piachu zalegającego przy krawężnikach wzdłuż ul. Strzeleckiej w Mosinie

Wniosek radnego i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF