(433) Wniosek radnego Dominika Michalaka w sprawie wymiany ogrodzenia na terenie Przedszkola nr 2 "Wesołe Skrzaty" w Mosinie.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf