Wniosek radnej Małgorzaty Twardowskiej o zakończenie budowy wodociągu do Głuszyny Leśnej ze wszystkimi zaprojektowanymi przyłączami

Wniosek radnej i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF