Protokół z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Sasinowo w dniu 14.06.2016 r.

Protokół.pdf