Wniosek radnego Piotra Wilanowskiego o przeznaczenie środków finansowych uzyskanych z ewentualnej sprzedazy niezabudowanej nieruchomości, położonej w Rogalinie, przy ul. Prezydialnej, na rzec

Wniosek radnego i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF