(424) Wniosek radnego Waldemara Wiązka w sprawie wykoszenia trawy na cmentarzu; budowy ścieżki rowerowej do Dymaczewa Starego; przystanku autobusowego w Krosinku.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf
Trzecia udzielona odpowiedź.pdf