Zapytania radnej Małgorzaty Twardowskiej w sprawie określenia powierzchni działek o numerach ewidencyjnych: 292/3, 292/4, 292/5 i 292/6 we wsi Rogalin i wskazania, czy działki te są położone

Zapytania radnej i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF