Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie montażu znaków drogowych w Dymaczewie Starym

Wniosek radnego i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF