Wnioski radnego Waldemara Wiązka w sprawie oczyszczenia Kanału Olszynka oraz częstszego monitoringu policji w rejonie Borkowic, Bolesławca i Dymaczewa Starego

Wnioski radnego i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF