Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie wdrożenia w gminie Mosina systemu informowania mieszkańców za pomocą wiadomości SMS

Wniosek radnej i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF