Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie odwodnienia ul. Torowej w rejonie ul. Długiej i ul. Akacjowej w Mosinie

Wniosek radnej i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF