Zapytania radnego Jacka Szeszuły w sprawie ostatnich ustaleń dotyczących linii kolejowej Poznań - Wrocław w granicach gminy Mosina

Zapytania radnego i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF