Zapytania radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie sprzedaży pola sołeckiego w Rogalinie

Zapytania radnej i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF