(404) Wniosek radnej Małgorzaty Rajkowskiej w sprawie udostępnienia wykazu działek gminnych na terenie Czapur.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf