Protokół z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Daszewice w dniu 10.05.2016 r.

Protokół.pdf