Wnioski radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie ul. Szkolnej w Dymaczewie Starym

Wnioski radnego i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF