Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie zainstalowania lampy przy skrzyżowaniu ul. Kasprowicza i ul. Kolejowej w Mosinie

Wniosek radnej oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF