Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie drogi powiatowej z Dymaczewa Starego do Drużyny

Wniosek radnego i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF